ორგანიზაციის დამანგრეველი 3 პროცესი

ბევრი ფიქრობს, რომ ორგანიზაციების ნგრევას ფინანსური პრობლემები იწვევს. სინამდვილეში გამოუსწორებელი ფინანსური სირთულეები, მხოლოდ და მხოლოდ ამ პროცესის დადგომის ნიშანია და არა თვითონ მიზეზი. ნგრევას გარკვეული, ხშირად  გრძელვადიანი პროცესების შედეგად დგება და რაც უფრო ადრე შეძლებს მენეჯმენტი მათ დანახვას, მით უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნება ფატალური შედეგის თავიდან ასაცილებლად.

 პროცესები, რომლებიც ორგანიზაციების გარდაუვალ

ნგრევას იწვევს:

ა) ფუნქციის კარგვა;

ბ) მომხმარებლის მხარდაჭერის კარგვა;

გ) თანამშრომლის მხარდაჭერის კარგვა.

ამ პროცესებს ერთმანეთის გამოწვევაც შეუძლიათ. უფრო ხშირად ასე არც ხდება. თუმცაღა მათგან ერთსაც კი შეიძლება მოჰყვეს ორგანიზაციის ნგრევა. შესაბამისად თითოეული მათგანი საკმარისია არასასურველი შედეგების მისაღებად.

1. რატომ და როდის კარგავს ორგანიზაცია ფუნქციას

ახალი არაფერია იმაში, რომ ორგანიზაციის ფუნქციის დაკარგვა, მის განადგურებას იწვევს, თუმცა საკმაოდ საინტერესოა, ვიცოდეთ, თუ როდის და როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი.

ჩვენს გარშემო რამდენი ორგანიზაციის მენეჯერს შეუძლია საფუძვლიანი დაფიქრების გარეშე, ლაკონიურად და სხარტად (30 წამში) გითხრათ, რა არის მისი ორგანიზაციის ფუნქცია, რომელსაც ის საზოგადოებისათვის ასრულებს?… ვშიშობ – ძალიან ცოტას. მაშინ რა გასაკვირია, რომ   ორგანიზაციამ შეიძლება ისე დაკარგოს ფუნქცია, რომ მენეჯმენტმა ეს ძალიან გვიან ან საერთოდ ვერც კი გაიგოს? ამის ძირითადი მიზეზი სწორედ მენეჯმენტის მიერ ფუნქციის გაუცნობიერებლობაა. მას უბრალოდ არც უფიქრია ამაზე და შესაბამისად არ აკვირდება და არ ზრუნავს ამ ფუნქციის შენარჩუნებაზე.

მეორე მხრივ არსებობს მოსაზრება, რომ ფუნქცია შეიძლება გარემომ, პროგრესმა, გლობალიზაციამ ან რაიმე მსგავსმა პროცესებმა გახადოს არააქტუალური. სინამდვილეში ეს თითქმის არასდროს ასე არ ხდება. უბრალოდ ხშირად მენეჯერები ერთმანეთში ურევენ ფუნქციებს, და პროდუქტებს. ფუნქცია არ არის ამა თუ იმ პროდუქტის ან პროდუქტების ტიპის, ჯგუფის ან ნაირსახეობის წარმოება და მიწოდება (რაც საკმაოდ ხშირად და სწრაფად კარგავს აქტუალურობას). პროდუქტზე და არა ფუნქციაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაკარგავენ ფუნქციას. სწორედ  ეს  არის მეორე მნიშვნელოვანი მიზეზი ფუნქციის დაკარგვისა. მენეჯერები უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ პროდუქტებს და ზრუნავენ მათ სტიმულირებაზე, შენარჩუნებაზე და განვითარებაზე, ვიდრე მათი ძირეული ფუნქციის შესრულების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. შესაბამისად, მაშინ, როდესაც პროდუქტი კარგავს თავის აქტუალურობას, ან რაიმე უფრო ეფექტური ანალოგით ნაცვლდება, ორგანიზაცია ვერ ახდენს რეაგირებას.

ფუნქციის დაკარგვის კიდევ ერთი მიზეზი არის დამაკმაყოფილებელი ფინანსური შედეგები, რაც, როგორც წესი, მაშინ უარესდება, როდესაც ფუნქცია ფაქტობრივად უკვე დაკარგულია და მისი დაბრუნება უკიდურესად რთული ან შეუძლებელია. მენეჯმენტი არასწორ პარამეტრებს აკვირდება, ან საერთოდ მშვიდად არის, სანამ პროცესი ფინანსებზე არ დაიწყებს გავლენის მოხდენას, ან სულაც ხვდება, რომ რაღაც პრობლემები არის, მაგრამ ნორმალური ფინანსური შედეგები განგაშის ატეხვის საჭიროებას აუქმებს და რეალურად ქმედითი რეაგირება ორგანიზაციის დონეზე ვერ ხერხდება (მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ორგანიზაციაში, როგორც წესი, არის მინიმუმ ერთი მენეჯერი, რომელიც ამ თემაზე იწყებს ლაპარაკს, თუმცა, სამწუხაროდ, მას მანამ არ უსმენენ, სანამ სავალალო შედეგები ან ძალიან მოახლოვდება, ან სულაც დადგება).

2. რატომ და როდის კარგავს ორგანიზაცია მომხმარებლის მხარდაჭერას

მომხმარებლების მხარდაჭერის დაკარგვა რომ ორგანიზაციების ნგრევას იწვევს, არც ეს არის ახალი ამბავი. თუმცა არის ამ პროცესის გამომწვევი მიზეზები, რომლებიც აქტუალური შედარებით ბოლო პერიოდში გახდა.

ქვემოთ მოცემული ფაქტორების მნიშვნელობის ზრდა ორგანიზაციების მიმართ მომხმარებლების დამოკიდებულებაზე  განაპირობა კომპანიებს შორის პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხში განსხვავების მინიმუმამდე შემცირებამ, მათ მიერ გამოყენებული გაყიდვების მეთოდების სულ უფრო მეტმა იდენტურობამ და ბრენდის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების მსგავსებამ. შესაბამისად წინა პლანზე წამოვიდა სხვა ფაქტორები, რომელთაც მომხმარებლები სულ უფრო მეტად აქცევენ ყურადღებას.

თანამედროვე ორგანიზაციები (მათ შორის საქართველოშიც) კარგავენ მომხმარებლების მხარდაჭერას მაშინვე, როგორც კი ნელდება მათ მიმართ მომხმარებლების ინტერესი. ნაკლები დაინტერესება თავის მხრივ ნაკლები სიახლეებით, ორიგინალური ნაბიჯების არასათანადო სიმრავლითა და არასაკმარისი გამორჩეულობით არის გამოწვეული. ამას კი, როგორც წესი, ორგანიზაციის მხრიდან მომხმარებელზე არასათანადო ზრუნვა და მისი სასიამოვნოდ გაოცების არასაკმარისი სურვილი განაპირობებს.

კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ორგანიზაციები მომხმარებლის მხარდაჭერას კარგავენ, არის არასაკმარისი საიმედოობა, სტაბილურობა ხარისხში და შემდგომში სტაბილური   განახლების მოლოდინი. მომხმარებლები აღარ ყიდულობენ ყველაზე მაგარ პროდუქტებსაც კი, თუ არ არიან სათანადოდ დარწმუნებულნი, რომ ორგანიზაცია გააგრძელებს მისი პროდუქტების შემდგომ მომსახურებას, განახლებას და განვითარებას. ორგანიზაციების საუკეთესო პროდუქტებიც კი განწირულია, თუ მომხმარებელი ეჭვს შეიტანს კომპანიის მომავალში, მის საიმედოობასა და სანდოობაში. პროდუქტისა და მომსახურების შეძენა აღარ არის ერთჯერადი და დასრულებული აქტი. მასზე სულ უფრო დიდ გავლენას ახდენს ის, თუ რა იყო ადრე და რა არის ორგანიზაციისაგან მოსალოდნელი მომავალში.

და ბოლოს, მომხმარებლების მხარდაჭერის დაკარგვის მიზეზი შეიძლება გახდეს ორგანიზაციის არასათანადო ზრუნვა საერთო სოციალურ პრობლემებზე, გარემოზე და საზოგადოების კეთილდღეობაზე მისი ძირითადი ფუნქციის შესრულების პარალელურად. მომხმარებლებისათვის სულ უფრო ნაკლებად საინტერესოა კომპანიები, რომლებიც საკუთარი საქმის კეთებით (თუნდაც საუკეთესო ხარისხით) მხოლოდ საკუთარი მოგების მაქსიმიზაციას ცდილობენ. მათთვის სულ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ის, თუ რას აკეთებენ ეს ორგანიზაციები მათი ძირითადი საქმიანობის გარდა საზოგადოების კეთილდღეობისათვის, ამის მიხედვით იწყებენ პროდუქტებისა და მომსახურე კომპანიების არჩევასაც.

3. რატომ და როდის კარგავს ორგანიზაცია თანამშრომლის მხარდაჭერას

ორგანიზაციებისათვის ნგრევის პროცესების ჩამონათვალში მესამე, მაგრამ ყველაზე აქტუალური, ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე უფრო მეტად რთულად შესაქცევადი პროცესი არის სწორედ თანამშრომლების მხარდაჭერის დაკარგვა. ბევრი ფიქრობს, რომ ამ პროცესს ანაზღაურების და მოტივაციის არასწორი სისტემები იწვევს, სინამდვილეში პრობლემები სულ სხვაგან არის.

მენეჯმენტის, მათი მიზნების, ქცევისა და დამოკიდებულებების ღირსეულობის არასათანადო ხარისხი ხშირად სწორედ ის მიზეზებია, რაც შედეგად თანამშრომლების მხარდაჭერის დაკარგვას განაპირობებს. რაოდენ სრულყოფილიც არ უნდა იყოს მოტივაციის სისტემა, თუ მენეჯმენტის უმთავრეს მიზანს მოგების მიღება და პირადი ან აქციონერების კეთილდღეობა წარმოადგენს, თანამშრომლების მხარდაჭერას ის დიდი ხნით ვერ შეინარჩუნებს. მენეჯმენტის ტყუილი (თუნდაც ერთი შეხედვით უწყინარი), არაადეკვატური ფასეულობები და არაკეთილშობილური საბოლოო მიზნები  ქმნის გარემოს, სადაც ადამიანები ვერ დაიკმაყოფილებენ მნიშვნელოვანი საქმის კეთების მოთხოვნილებას. ასეთ შემთხვევაში მენეჯმენტს მათი მხარდაჭერის იმედი არ უნდა ჰქონდეს.

მეორე მნიშვნელოვანი მიზეზი, რომელიც თანამშრომლების მხარდაჭერის კარგვას იწვევს, მათზე არასათანადო ზრუნვა, მათი არასათანადო აღიარება და მათ მიმართ არასაკმარისი ნდობაა. თუ მენეჯმენტი არ ზრუნავს, არ აღიარებს ან არ ენდობა თავის თანამშრომლებს, ეს ადრე თუ გვიან გარდაუვალად იწვევს ადამიანების მხარდაჭერის დაკარგვას.

მესამე, თანამშრომლების მხარდაჭერის დაკარგვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი მათთან არასაკმარისი კომუნიკაცია შეიძლება გახდეს. მენეჯმენტისათვის დასმულ და პასუხგაუცემელ კითხვებს, რაც ხელმძღვანელების ქცევებს, გადაწყვეტილებებს, მიდგომებს ეხება, თანამშრომლები თავად სცემენ პასუხებს და ეს პასუხები, როგორც წესი, ყველა შესაძლო პასუხზე უარესია.  სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ თანამშრომლებმა თუნდაც ერთი შეხედვით მათთვის არასასურველი, მაგრამ რეალური, ობიექტური და დროული პასუხი მიიღონ ყველა შეკითხვაზე.

ამ სამ მიზეზს რომ თანამშრომლების მხრიდან მხარდაჭერის დაკარგვა შეუძლია, წესით არ უნდა იყოს ძნელი დასაჯერებელი, მაგრამ ის, რომ ამ პროცესს თვითონ ორგანიზაციის განადგურება შეუძლია, ბევრ მენეჯერს ამ ეტაპზე შეიძლება გაცნობიერებული არც ჰქონდეს.

იქ, სადაც ადამიანები არ ფიქრობენ ორგანიზაციის წარმატებაზე, არ არიან მონდომებულები და ჩართულები ამ პროცესში, სიახლეები ხშირი არ არის; იქ ცუდი გადაწყვეტილებები მიიღება, და რთულად ან არამართებულად ხორციელდება; იქ ადამიანების ინტელექტი მუშაობს არა იმაზე, თუ რა აკეთონ უკეთესად, არამედ იმაზე, თუ როგორ იმუშაონ ისე, რომ არ მიიღონ შენიშვნა ან სულაც სამსახური არ დაკარგონ. ასეთი ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, ცალსახად  დგანან გარდაუვალი განადგურების საფრთხის წინაშე.

დააკვირდით ამ პროცესებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს, სანამ მათი დანახვა ჯერ კიდევ რთულია, და ეცადეთ მოახდინოთ მათზე რეაგირება, სანამ ამ მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელია.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s