ფერთა ფსიქოლოგია და ინტერნეტ მარკეტინგი

ფერებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სამყაროში. წარმოუდგენლად დიდია მათი გავლენა ემოციებსა და გრძნობებზე. ფერმა შეიძლება შეცვალოს ჩვენი განწყობა და ქცევა, გამოიწვიოს საპასუხო რეაქცია და, პირიქით, საერთოდ დაგვაკარგინოს მოქმედების სურვილი.  ისინი მოქმედებენ ადამიანის კონცენტრირებისა და სწავლის უნარზე და აქვთ ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური შედეგები.

ბევრი არასწორად მიიჩნევს, რომ ფერი მხოლოდ შეფერილობას ცვლის, სინამდვილეში კი ის ძლიერ სიგნალს წარმოადგენს. 1981 წელს მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ წნევისა და აგრესიის დარეგულირება შეიძლება ოთახში განათების შეცვლით.

Read More »