მარკეტინგი და გაყიდვები

ბლოგის ავტორი  დასაქმების საიტი. ვაკანსიები, ტრენინგები, რეზიუმეები

ხშირად იბადება კითხვა, არის თუ არა განსხვავება მარკეტინგსა და გაყიდვებს შორის. მარკეტინგის მეშვეობით ჩნდება ხედვა, თუ როგორ უნდა წარმართოთ გაყიდვები. თუმცა, არც გაყიდვების ეფექტური ტექნიკებისა და სტრატეგიის გარეშე იქნება მარკეტინგი წარმატებული. მარკეტინგი არის მართვის პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მოთხოვნების განსაზღვრას და მათ დაკმაყოფილებას მწარმოებლისათვის მომგებიანი გზებით .

მარკეტინგი არის ყველაფერი, რაც გჭირდებათ დასახული მიზნის მისაღწევად და მყიდველთან მისასვლელად. გაყიდვების პროცესი არის ყველაფერი, რასაც აკეთებთ, რათა ხელი მოაწეროთ კონტრაქტს და სისრულეში მოიყვანოთ გაყიდვების პროცესი. ორივე აუცილებელია ბიზნესის წარმატებისთვის. საკმარისია ამოაგდოთ რომელიმე მათგანი და წა. სტრატეგიულად კომბინირებულ ორივე კომპონენტი წარმატებული ბიზნესის საწინდარია და თუ ეს ძალისხმევა დაუბალანსებელია, შესაძლებელია, თქვენი წარმატება სხვა მიმართულებით წავიდეს.

Read More »