CV-ის/რეზიუმეს ფორმა

როგორც იქნა დრო გამონახე CV-ის დასაწერად. კომპიუტერს მიუჯექი და საქმეს შეუდექი. ინტერნეტში უამრავი შაბლონისა და ფორმის მოძიება შეიძლება, რაც, ერთი შეხედვით, უნდა ამარტივებდეს რეზიუმეს შედგენას, თუმცა ეფექტური, ხარისხიანი CV-ის დაწერა ძალიან რთული და იშვიათიც კია.

ხარისხიანი რეზიუმეს შესადგენად, პირველ რიგში, შაბლონი უნდა მოძებნოთ. უფასო რესურსების პოვნა შეგიძლიათ ინტერნეტით, სხვადასხვა ვებ გვერდებისა და პროგრამების დახმარებით. თუმცა დღეს სხვა საშუალებაზე მინდა ვისაუბრო, რომელიც მეტად ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელია: ეს არის მაიკროსოფტის შაბლონები (Microsoft resume templates).

შაბონების გადმოწერა Microsoft Word-ის მომხმარებელს უფასოდ შეუძლია. ეს შაბლონები მოიცავს ზოგადი, ძირითადი ტიპის, პროფესიულ (მაგ., მასწავლებლის, მდივნის, გაყიდვების მენეჯერის, ბანკირის) და სიტუაციურ რეზიუმეებს (CV პოზიციის შეცვლისთვის, სტუდენტებისთვის, კურსდამთავრებულთათვის, ტექნიკური რეზიუმე და ა.შ.).

Read More »

10 შეცდომა CV–ის შედგენისას

დღეს CV-ის შედგენა  სირთულეს აღარ უნდა წარმოადგენდეს. ინტერნეტში უამრავი რჩევის, შაბლონისა და ფორმის მოძებნა შეიძლება. თუმცა, კადრების შერჩევის სპეციალისტთა თქმით, მიღებული რეზიუმეების 95% უხარისხოა. დაშვებული შეცდომები იმდენად მარტივი და თვალშისაცემია, რომ, ერთი შეხედვით, მათზე ყურადღების გამახვილება არც უნდა ღირდეს. მიუხედავად ამისა, სამსახურის მაძიებლები ერთსა და იმავე შეცდომებს უშვებენ და კარგავენ სამუშაოს პოვნის შანსს.

რეზიუმეთა ანალიზის შდეგად გამოვავლინეთ ის ათი ძირითადი შეცდომა, რომელსაც ყველაზე ხშირად უშვებენ CV-ის შედგენისას:

1. ფოტოსურათი
საჭიროა თუ არა ფოტოსურათის ჩართვა CV-ში? თუ დამსაქმებელი საგანგებოდ არ ითხოვს ფოტოსურათს, მისი გაგზავნა აუცილებელი არ არის. საქართველოში ფოტოსურათს ძირითადად ისეთ პოზიციებზე ითხოვენ, როგორებიცაა: ოფისის მენეჯერი, მდივანი, პრომო გოგონა და ა.შ. ბევრ ქვეყანაში დამსაქმებელის მიერ ფოტოსურათის მოთხოვნა დისკრიმინაციად ითვლება. დიდ ბრიტანეთში ფოტოსურათის გაგზავნა CV-ისთან ერთად მისაღებია მხოლოდ მსახიობისა და ფოტომოდელის პოზიციაზე. მართლაც, ადამიანის გარეგნობას არანაირი კავშირი არ უნდა ჰქონდეს მის პროფესიონალიზმთან, უნარებსა და გამოცდილებასთან.
CV-ის დაურთეთ მხოლოდ პროფესიული, საბუთის ფოტო. მართალია, საბუთის ფოტოში ადამიანთა 90 % არაეფექტურად გამოიყურება, მაგრამ შეუფერებელი სურათის გაგზავნით მხოლოდ არასერიოზულ შთაბეჭდილებას დატოვებთ დამსაქმებელზე. სჯობს, საერთოდ არ გაგზავნოთ ფოტო, ვიდრე ბუნებაში, მეგობრებთან თუ ჯიხვზე ნადირობისას გადაღებული სურათი დაურთოთ CV-ის. ეს არის ყველაზე გამაღიზიანებელი და ხშირი შეცდომა – 10 მიღებული CV-იდან დაახლოებით რვა ამ შეცდომას შეიცავს.

Read More »

როგორ შევადგინოთ CV – სამუშაოს ძიების ოპტიმიზაცია

CV (ლათ.curriculum vitae – ,,ცხოვრების გზა’’, იკითხება, როგორც ,,კურიკულუმ ვიტე’’) წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელშიც აღწერილია ადამიანის უნარები, სამუშაო გამოცდილება, განათლება და სხვა საქმიანი ინფორმაცია. ჩვეულებრივ, დამსაქმებლები პირველ რიგში CV-ის ითხოვენ  კანდიდატის ამა თუ იმ პოზიციაზე აყვანამდე.
CV-ის ფორმით ძალიან წააგავს რეზიუმე, თუმცა მათ შორის არსებობს გარკვეული განსხვავება:

•    რეზიუმე უნარების, გამოცდილებისა და განათლების მოკლე, ერთ ან ორ გვერდიანი აღწერაა, ხოლო CV – უფრო ვრცელი (მინიმუმ ორი გვერდი) და დეტალური.
•    CV ასახავს არა მხოლოდ ადამიანის აკადემიურ წარსულსა და განათლებას, არამედ მის გამოცდილებას კვლევით და საგანმანათლებლო სფეროებში, გამოცემებს, პრეზენტაციებს, ჯილდოებს, სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობას და ა.შ.

საქართველოში რეზიუმე და CV ხშირად ერთმანეთის სინონიმურად გამოიყენება, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ბევრმა არ იცის, რა განსხვავებაა მათ შორის, ნაწილობრივ კი იმიტომ, რომ  CV, როგორც ასეთი, ძირითადად აკადემიურ, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პოზიციებზე განაცხადის გაკეთებისას გამოიყენება, სადაც აუცილებელია პუბლიკაციების, სამეცნიერო-კვლევით სფეროში მუშაობის გამოცდილების, კონფერენციებში მონაწილეობისა და   ჯილდოების მითითება.
Read More »