10 შეცდომა CV–ის შედგენისას

დღეს CV-ის შედგენა  სირთულეს აღარ უნდა წარმოადგენდეს. ინტერნეტში უამრავი რჩევის, შაბლონისა და ფორმის მოძებნა შეიძლება. თუმცა, კადრების შერჩევის სპეციალისტთა თქმით, მიღებული რეზიუმეების 95% უხარისხოა. დაშვებული შეცდომები იმდენად მარტივი და თვალშისაცემია, რომ, ერთი შეხედვით, მათზე ყურადღების გამახვილება არც უნდა ღირდეს. მიუხედავად ამისა, სამსახურის მაძიებლები ერთსა და იმავე შეცდომებს უშვებენ და კარგავენ სამუშაოს პოვნის შანსს.

რეზიუმეთა ანალიზის შდეგად გამოვავლინეთ ის ათი ძირითადი შეცდომა, რომელსაც ყველაზე ხშირად უშვებენ CV-ის შედგენისას:

1. ფოტოსურათი
საჭიროა თუ არა ფოტოსურათის ჩართვა CV-ში? თუ დამსაქმებელი საგანგებოდ არ ითხოვს ფოტოსურათს, მისი გაგზავნა აუცილებელი არ არის. საქართველოში ფოტოსურათს ძირითადად ისეთ პოზიციებზე ითხოვენ, როგორებიცაა: ოფისის მენეჯერი, მდივანი, პრომო გოგონა და ა.შ. ბევრ ქვეყანაში დამსაქმებელის მიერ ფოტოსურათის მოთხოვნა დისკრიმინაციად ითვლება. დიდ ბრიტანეთში ფოტოსურათის გაგზავნა CV-ისთან ერთად მისაღებია მხოლოდ მსახიობისა და ფოტომოდელის პოზიციაზე. მართლაც, ადამიანის გარეგნობას არანაირი კავშირი არ უნდა ჰქონდეს მის პროფესიონალიზმთან, უნარებსა და გამოცდილებასთან.
CV-ის დაურთეთ მხოლოდ პროფესიული, საბუთის ფოტო. მართალია, საბუთის ფოტოში ადამიანთა 90 % არაეფექტურად გამოიყურება, მაგრამ შეუფერებელი სურათის გაგზავნით მხოლოდ არასერიოზულ შთაბეჭდილებას დატოვებთ დამსაქმებელზე. სჯობს, საერთოდ არ გაგზავნოთ ფოტო, ვიდრე ბუნებაში, მეგობრებთან თუ ჯიხვზე ნადირობისას გადაღებული სურათი დაურთოთ CV-ის. ეს არის ყველაზე გამაღიზიანებელი და ხშირი შეცდომა – 10 მიღებული CV-იდან დაახლოებით რვა ამ შეცდომას შეიცავს.

Read More »